วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เพลงไทยเดิมขับร้องและบรรเลง [MP3, 229 เพลง]

ไปเจอมาจากเวปหนึ่งนะคะ เห็นว่ามีประโยชน์และน่าเก็บสะสม จึงนำมาแจกต่อค่ะ

229 tracks in playlist, average track length: 5:34
Estimated playlist length: 21 hours 16 minutes 7 seconds
Pass : vathit


Playlist files:

1. ไทยเดิม มโหรี - ต้นวรเชษฐ์ (6:34)
2. ไทยเดิม มโหรี - แขกเชิญเจ้า (5:53)
3. ไทยเดิม มโหรี - กระแต (4:09)
4. ไทยเดิม มโหรี - แขกต่อยหม้อ (4:08)
5. ไทยเดิม มโหรี - คลื่นกระทบฝั่ง (3:58)
6. ไทยเดิม มโหรี - นกขมิ้น (5:52)
7. ไทยเดิม มโหรี - ลาวดำเนินทราย (5:02)
8. ไทยเดิม มโหรี - ลมพัดชายเขา (LOM PUD CHAI KAO) (5:05)
9. ไทยเดิม มโหรี - สร้อยเพชร (SOY PLENG) (4:32)

http://www.mediafire.com/file/fmfnrzn1bbk/Thai 1-9.rar


-------------------------------------------------------------

10. ไทยเดิม มโหรี - ขับไม้บัณเฑาะว์ (KUB MAI BAN DOOR) (4:22)
11. มโหรี เพลงในพิธีมงคลสมรส - หลั่งน้ำพระพุทธมนต์ (6:52)
12. มโหรี เพลงในพิธีมงคลสมรส - นางนาค-มหาฤกษ์-มหาชัย (8:25)
13. มโหรี เพลงในพิธีมงคลสมรส - ตับวิวาห์พระสมุทร (7:34)
14. มโหรี เพลงในพิธีมงคลสมรส - เขมรพวง (5:35)
15. 015. มโหรี เพลงในพิธีมงคลสมรส - ตับนิทราชาคริต.mp3
16. 016. มโหรี เพลงในพิธีมงคลสมรส - เขมรพายเรือ.mp3
17. 017. มโหรี เพลงในพิธีมงคลสมรส - แขกสาย.mp3
18. 018. มโหรี เพลงในพิธีมงคลสมรส- พิธีมงคลสมรส- ครวญหา.mp3

http://www.mediafire.com/file/nqmmcxy2zd4/Thai 10-18.rar


-------------------------------------------------------------

19. 019. ปี่พาทย์ไม้นวม- วิลันดาโอด .mp3
20. 020. ปี่พาทย์ไม้นวม - ตับนก (TAP NOK).mp3
21. 021. ปี่พาทย์ไม้นวม - ดอกไม้เหนือ .mp3
22. 022. ปี่พาทย์ไม้นวม- มอญกละ .mp3
23. 023. ปี่พาทย์ไม้นวม - โอ้โลม (O-LOM).mp3
24. 024. ปี่พาทย์ไม้นวม - ขอมดำดิน (KHOM DAM DIN).mp3
25. 025. ปี่พาทย์ไม้นวม - ครอบจักรวาล (KROB CHARK-KAVAN).mp3
26. 026. ปี่พาทย์ไม้นวม - แขกสาย (KHAEK SAI).mp3
27. 027. ปี่พาทย์ไม้นวม - แม่งู (MAE KGU).mp3
28. 028. ปี่พาทย์ไม้นวม - ครวญหา (เถา) (KRAUN HA(THAO)).mp3

http://www.mediafire.com/file/cdkixxyiitb/Thai 19-28.rar


-------------------------------------------------------------

29. 029. ระนาดไม้เข็ง- อัศวลีลา (ม้าย่อง) .mp3
30. 030. ระนาดไม้เข็ง - ขับนกขับไม้ (KUB NOK KUB MAI).mp3
31. 031. ระนาดไม้เข็ง - ฝั่งโขง .mp3
32. 032. ระนาดไม้เข็ง - จีนรัว (JEAN RUA).mp3
33. 033. ระนาดไม้เข็ง - ญวนรำกระถาง.mp3
34. 034. ระนาดไม้เข็ง - พม่ารำขวาน.mp3
35. 035. ระนาดไม้เข็ง - วรเชษฐ์ (VORACHATE).mp3
36. 036- ระนาดไม้เข็ง- เขมรเขด็จ.mp3
37. 037. ระนาดไม้เข็ง - คางคกปากบ่อ .mp3
38. 038. ระนาดไม้เข็ง - แขกกล่อมเจ้า (KHAEK KLOM JAO).mp3

http://www.mediafire.com/file/05jymxjojr5/Thai 29-38.rar


-------------------------------------------------------------

39. 039. เดี่ยว ขิม #2 - ปฐมดุสิต (PRA-TOM DUSIT).mp3
40. 040. เดี่ยว ขิม #2 - ลาวเสี่ยงเทียน (LAO SIANG THIEN).mp3
41. 041. เดี่ยว ขิม #2 #2 - ระบำศรีวิชัย (RABUM SRI-VICHAI).mp3
42. 042. เดี่ยว ขิม #2 #2 - ระบำสุโขทัย (RABUM SU-KHO THAI).mp3
43. 043. เดี่ยว ขิม #2 #2 - เขมรเอวบาง (RABUM SU-KHO THAI) .mp3
44. 044 เดี่ยว ขิม #2 - ชุมนุมเผ่าไทย (CHUMNUM POU-THAI).mp3
45. 045. เดี่ยว ขิม #2 #2 - มยุราภิรมย์ (MAYURA PI-ROUM) .mp3
46. 046. เดี่ยว ขิม #2 #2- มอญรำดาบ (MORN RUM DARB).mp3
47. 047. เดี่ยว ขิม #2 - โสมส่องแสง (SOM SONG-SANG).mp3

http://www.mediafire.com/file/bjwdisydzog/Thai 39-47.rar


-------------------------------------------------------------

48. 048. เดี่ยวไวโอลิน - ค้างคาวกินกล้วย.mp3
49. 049. เดี่ยวไวโอลิน- ฝรั่งควง.mp3
50. 050. เดี่ยวไวโอลิน - สร้อยเพลง.mp3
51. 051. เดี่ยวไวโอลิน - แขกหนัง.mp3
52. 052. เดี่ยวไวโอลิน - ลาวกระแซ.mp3
53. 053. เดี่ยวไวโอลิน - แด่เธอ.mp3
54. 054. เดี่ยวไวโอลิน - เขมรพายเรือ.mp3
55. 055. เดี่ยวไวโอลิน - เขมรปี่แก้วน้อย.mp3
56. 056. เดี่ยวไวโอลิน - มอญโยนดาบ.mp3
57. 057. เดี่ยวไวโอลิน2 - ธรณีกรรแสง.mp3
58. 058. เดี่ยวไวโอลิน2 - พญาโศก.mp3
59. 059. เดี่ยวไวโอลิน2 - บัวขาว.mp3
60. 060. เดี่ยวไวโอลิน2- ลมหวน.mp3
61. 061. เดี่ยวไวโอลิน2 - แขกต่อยหม้อ.mp3
62. 062. เดี่ยวไวโอลิน2 - ชาวไร่อ้อย.mp3
63. 063. เดี่ยวไวโอลิน2 - พม่าแปลง.mp3
64. 064. เดี่ยวไวโอลิน2 - ลาวเจริญศรี.mp3
65. 065. เดี่ยวไวโอลิน2- ลาวกระทบไม้.mp3
66. 066. เดี่ยวไวโอลิน2 - สีนวล.mp3

http://www.mediafire.com/file/zymeyimzk8r/Thai 48-66.rar


-------------------------------------------------------------

67. 067. เดี่ยวไวโอลิน3 - เขมรไล่ควาย.mp3
68. 068. เดี่ยวไวโอลิน3 - ลาวเจ้าสู.mp3
69. 069. เดี่ยวไวโอลิน3 - ลมพัดชายเขา.mp3
70. 070. เดี่ยวไวโอลิน3 - ช้างประสานงา.mp3
71. 071. เดี่ยวไวโอลิน3 - เขมรปี่แก้ว.mp3
72. 072. เดี่ยวไวโอลิน3 - เพียงฝัน.mp3
73. 073. เดี่ยวไวโอลิน3 - สร้อยสนดัด.mp3
74. 074. เดี่ยวไวโอลิน3 - เขมรโอมตึก.mp3
75. 075. เดี่ยวไวโอลิน3 - มอญดูดาว.mp3
76. 076.เดี่ยวไวโอลิน4 - แขกเชิญเจ้า.mp3
77. 077.เดี่ยวไวโอลิน4 - สร้อยแสงแดง.mp3
78. 078 .เดี่ยวไวโอลิน4 - ดาวทอง.mp3
79. 079.เดี่ยวไวโอลิน4 - สาธุกรรแสง.mp3
80. 080.เดี่ยวไวโอลิน4 - ทยอยญวน.mp3
81. 081.เดี่ยวไวโอลิน4 - นกเขาขแม.mp3
82. 082.เดี่ยวไวโอลิน4 - ลาวเสี่ยงเทียน.mp3

http://www.mediafire.com/file/0j4zzf00oiz/Thai 67-82.rar


-------------------------------------------------------------

83. 083. สังคีตประยุกต์ - กระแต (KRA-TAE).mp3
84. 084. สังคีตประยุกต์ - สายสวาท (SAI SAWAD).mp3
85. 085. สังคีตประยุกต์ - ลาวเดินดง .mp3
86. 086. สังคีตประยุกต์ - กลองยาว .mp3
87. 087. สังคีตประยุกต์ - ตับนกโพระดก .mp3
88. 088. สังคีตประยุกต์ - เขมรพวง.mp3
89. 089. สังคีตประยุกต์ - กระหรัดระยา.mp3
90. 090. สังคีตประยุกต์ - ชมตลาด.mp3
91. 091. เครื่องสาย ผสม ออร์แกน - ลาวสมเด็จ .mp3
92. 092. เครื่องสาย ผสม ออร์แกน อ่านสาส์น (ARNSARN).mp3
93. 093. เครื่องสาย ผสม ออร์แกน - สาวกระแซ .mp3
94. 094. เครื่องสาย ผสม ออร์แกน - ลาวกระแตเล็ก .mp3
95. 095. เครื่องสาย ผสม ออร์แกน - เขมรโพธิสัตย์ (KAMEN PO-TI-SAD).mp3
96. 096. เครื่องสาย ผสม ออร์แกน - เขมรพระปทุม (KAMEN PRA-PA-TUM).mp3
97. 097. เครื่องสาย ผสม ออร์แกน - เขมรเขาเขียว (KAMEN KAO KAEW).mp3
98. 098. เครื่องสาย ผสม ออร์แกน - นกเขาขะแมร์ (NOK KAO KAMAE).mp3

http://www.mediafire.com/file/ion93bhrnyu/Thai 83-98.rar


-------------------------------------------------------------

99. 099. ขลุ่ย ผสม ไวโอลิน - ลาวดำเนินทราย (LAO DAMNERN SIEN).mp3
100. 100. ขลุ่ย ผสม ไวโอลิน - ลาวสมเด็จ .mp3
101. 101. ขลุ่ย ผสม ไวโอลิน - สร้อยแสงแดง .mp3
102. 102. ขลุ่ย ผสม ไวโอลิน - ลาวครวญ (LAO KRUEN).mp3
103. 103. ขลุ่ย ผสม ไวโอลิน- นางครวญ .mp3
104. 104. ขลุ่ย ผสม ไวโอลิน - เขมรโพธิสัตย์.mp3
105. 105. ขลุ่ย ผสม ไวโอลิน - แขกมอญบางขุนพรหม.mp3
106. 106. ขลุ่ย ผสม ไวโอลิน - ลาวเจ้าซู (.mp3
107. 107. ซออู้ - พราหมณ์ดีดน้ำเต้า .mp3
108. 108. ซออู้ - แขกเชิญเจ้า .mp3
109. 109. ซออู้ - ลาวดำเนินทราย (LAO DAMNERN SAI).mp3
110. 110. ซออู้ - แสนคำนึง (SAN KUM NUNG).mp3
111. 111. ซออู้ - หกบท (HOK BOT).mp3
112. 112. ซออู้ - ญวนเคล้า .mp3
113. 113. ซออู้ - หุ่นกระบอก .mp3
114. 114. ซออู้ - พม่าเห่ .mp3
115. 115. ซออู้ - อ้อยอิ่ง.mp3

http://www.mediafire.com/file/gy25x0lkyee/Thai 99-115.rar


-------------------------------------------------------------

116. 116. จะเข้ ชุด...นางนาค - นางนาค .mp3
117. 117. จะเข้ ชุด...นางนาค - พัดชา (PHAT CHAR).mp3
118. 118. จะเข้ ชุด...นางนาค - ลีลากระทุ่ม .mp3
119. 119. จะเข้ ชุด...นางนาค - กราวรำมอญ (KRAOW RUM-MORN).mp3
120. 120. จะเข้ ชุด...นางนาค - โล้ (LO).mp3
121. 121. จะเข้ ชุด...นางนาค - โสมส่องแสง .mp3
122. 122. จะเข้ ชุด...นางนาค - ชมแสงจันทร์ (CHOM SANG-CHUN).mp3
123. 123. จะเข้ ชุด...นางนาค - ไกรลาสสำเริง .mp3
124. 124. จะเข้ ชุด...นางนาค - มยุราภิรมย์ (MAYURA PI-ROM).mp3
125. 125. จะเข้ - เดี่ยวลาวแพน.mp3
126. 126. จะเข้ - เขมรไทรโยค.mp3
127. 127. จะเข้ - ปี่แก้วสักวา.mp3
128. 128. จะเข้ - โป้ยกังเหล็ง.mp3
129. 129. จะเข้ - บุล่ง.mp3
130. 130. จะเข้ - ขิมใหญ๋.mp3
131. 131. จะเข้ - พม่าแห่.mp3
132. 132. จะเข้ - ยาฮิน.mp3

http://www.mediafire.com/file/l5otvz2ne1j/Thai 116-132.rar


-------------------------------------------------------------

133. 133. เดี่ยว จะเข้ ชุด ลาวดำเนินทราย - ลาวดำเนินทราย (LAO DAMNERN SAI).mp3
134. 134. เดี่ยว จะเข้ ชุด ลาวดำเนินทราย - กระแต (KRA-TAE).mp3
135. 135. เดี่ยว จะเข้ ชุด ลาวดำเนินทราย - นกเขาขะแมร์ (NOK KAO KA-MAE).mp3
136. 136. เดี่ยว จะเข้ ชุด ลาวดำเนินทราย - แขกขาว (KHAEK KAO).mp3
137. 137.เดี่ยว จะเข้ ชุด ลาวดำเนินทราย - สุดสงวน (SUOD SA-NGUAN).mp3
138. 138. เดี่ยว จะเข้ ชุด ลาวดำเนินทราย - นางครวญ (NARNG KRUEN).mp3
139. 139. เดี่ยว จะเข้ ชุด ลาวดำเนินทราย - ลาวดวงเดือน (LAO DUANG DUEN).mp3
140. 140. เดี่ยว จะเข้ ชุด ลาวดำเนินทราย - คลื่นกระทบฝั่ง (KLUEN KRA-TOB FUNG).mp3
141. 141. เดี่ยว จะเข้ ชุด ลาวดำเนินทราย - แสนคำนึง (SAN KUM NUONG).mp3
142. 142. เดี่ยว จะเข้ #2 - ลาวเสี่ยงเทียน (LAO SIANG THIEN).mp3
143. 143. เดี่ยว จะเข้ #2 - ม่านมงคล (MARN MONG KHOL).mp3
144. 144. เดี่ยว จะเข้ #2 - บังใบ (BANG-BAI).mp3
145. 145. เดี่ยว จะเข้ #2 - ต้นวรเชษฐ์ (TON VORACHATE).mp3
146. 146. เดี่ยว จะเข้ #2 - มอญดูดาว (MORN DOO DAO).mp3
147. 147. เดี่ยว จะเข้ #2 - จีนจอย่อ (JEAN CHO YOR).mp3
148. 148. เดี่ยว จะเข้ #2 - ลาวกระทบไม้ (LAO KRATOB-MAI).mp3
149. 149. เดี่ยว จะเข้ #2 - สร้อยสนตัด (SOY SON TUD).mp3
150. 150. เดี่ยว จะเข้ #2 - มอญรำดาบ (MORN RUM DARB).mp3
151. 151. เดี่ยว จะเข้ #2 - โป๊ยกังเหล็ง (POL KUO LANG).mp3
152. 152. เดี่ยว จะเข้ #2 -เขมรพายเรือ.MP3
153. 153. เดี่ยว จะเข้ #2 -พม่ากลองยาว.MP3

http://www.mediafire.com/file/s4mc2u24m3v/Thai 133-153.rar


-------------------------------------------------------------

154. 154. ซอด้วง-01-ดำเนินทราย.MP3
155. 155. ซอด้วง-02-ลาวดวงเดือน.MP3
156. 156. ซอด้วง-03-เขมรเอวบาง.MP3
157. 157. ซอด้วง-04-แขกสาหร่าย.MP3
158. 158. ซอด้วง-05-นกเขาขะแมร์.MP3
159. 159. ซอด้วง-06-ลาวคำหอม.MP3
160. 160. ซอด้วง-07-เหราเล่นน้ำ.MP3
161. 161. ซอด้วง-08-จีนเก็บบุปผา.MP3
162. 162. ซอด้วง-09-แขกมอญบางช้าง.MP3
163. 163. ซอด้วง-10-นางครวญ.MP3
164. 164. เดี่ยวปี่-01-พญาโศก.MP3
165. 165. เดี่ยวปี่-02-ธรณีกรรแสง.MP3
166. 166. เดี่ยวปี่-03-ดาวทอง.MP3
167. 167. เดี่ยวปี่-04-พม่าแปลง.MP3
168. 168. เดี่ยวปี่-05-เพลงช้าโหย่.MP3
169. 169. เดี่ยวปี่-06-เพลงพัดชา.MP3
170. 170. เดี่ยวปี่-07-สาริกาเขมร.MP3
171. 171. เดี่ยวปี่-08-ทะแยมอญ.MP3
172. 172. เดี่ยวปี่-09-ตะนาวแปลง.MP3
173. 173. เดี่ยวปี่-10-มอญร้องไห้.MP3

http://www.mediafire.com/file/1txjo1hbely/Thai 154-173.rar


-------------------------------------------------------------

174. 174. อังกะลุง - ลาวดวงเดือน.mp3
175. 175. อังกะลุง - ลาวดำเนินทราย.mp3
176. 176. อังกะลุง- ลาวครวญ.mp3
177. 177. อังกะลุง - สาวน้อยเล่นน้ำ.mp3
178. 178. อังกะลุง - สร้อยแสงแดง.mp3
179. 179. อังกะลุง - เขมรไทรโยค.mp3
180. 180. อังกะลุง - มโนราห์ลุยไฟ.mp3
181. 181. ปี่พาทย์วงใหญ่ ชุดโกนจุกโกนผมไฟ-01.โหมโรงเช้า (ใช้บรรเลงเปิด.MP3
182. 182. ปี่พาทย์วงใหญ่ ชุดโกนจุกโกนผมไฟ-02.พระรามเดินดง (ใช้บรรเลงเฉ.MP3
183. 183. ปี่พาทย์วงใหญ่ ชุดโกนจุกโกนผมไฟ-03.สองไม้รับพระ (ใช้สำหรับพร.MP3
184. 184. ปี่พาทย์วงใหญ่ ชุดโกนจุกโกนผมไฟ-04.สาธุการ (ใช้ตอนจุดเทียนหน.MP3
185. 185. ปี่พาทย์วงใหญ่ ชุดโกนจุกโกนผมไฟ-05.พระเจ้าลอยถาด (ใช้หลังจาก.MP3
186. 186. ปี่พาทย์วงใหญ่ ชุดโกนจุกโกนผมไฟ-06.มหาฤกษ์ (ใช้ตอนตัดจุกหรือ.MP3
187. 187. ปี่พาทย์วงใหญ่ ชุดโกนจุกโกนผมไฟ-07.ขอมกล่อมลูก (ใช้หลังจากตั.MP3
188. 188. ปี่พาทย์วงใหญ่ ชุดโกนจุกโกนผมไฟ-08.เชิด (ใช้สำหรับส่งพระกลับ.MP3
189. 189.ปี่พาทย์วงใหญ่ ชุดโกนจุกโกนผมไฟ-09.กราวรำ (ใช้ปิดพิธี).MP3

http://www.mediafire.com/file/mydj2non1du/Thai 174-189.rar


-------------------------------------------------------------

190. 190. ปี่พาทย์วงใหญ่ ชุดงานบวชนาค-01.โหมโรงเย็น (ใช้บรรเลงเปิดพิธี.MP3
191. 191. ปี่พาทย์วงใหญ่ ชุดงานบวชนาค-02.ลงสรง (ใช้ตอนโกนหัวและอาบนำนา.MP3
192. 192. ปี่พาทย์วงใหญ่ ชุดงานบวชนาค-03.กลม (ใช้ตอนนำนาคเข้าพิธี).MP3
193. 193. ปี่พาทย์วงใหญ่ ชุดงานบวชนาค-04.เหาะ (ใช้ตอนหมอขวัญหุ้มบายศรี.MP3
194. 194. ปี่พาทย์วงใหญ่ ชุดงานบวชนาค-05.สาธุการ (ใช้หลังจากหมอขวัญชุม.MP3
195. 195. ปี่พาทย์วงใหญ่ ชุดงานบวชนาค-06.ชุดทำขวัญนาค (ใช้ตอนเวียนเทีย.MP3
196. 196. ปี่พาทย์วงใหญ่ ชุดงานบวชนาค-07.เชิด (ใช้หลังจากนาคขอขมาพ่อแม.MP3
197. 197. ปี่พาทย์วงใหญ่ ชุดงานบวชนาค-08.กราวรำ (ใช้ปิดพิธี).MP3

http://www.mediafire.com/file/p2jczq9megg/Thai 190-197.rar


-------------------------------------------------------------

198. 198. ปี่พาทย์วงใหญ่ ชุดขึ้นบ้านใหม่-01.โหมโรงเย็น (ใช้เปิดงาน).MP3
199. 199. ปี่พาทย์วงใหญ่ ชุดขึ้นบ้านใหม่-02.สองไม้รับพระ (ใช้สำหรับพระ.MP3
200. 200. ปี่พาทย์วงใหญ่ ชุดขึ้นบ้านใหม่-03.สาธุการ (ใช้ตอนจุดเทียนหน้.MP3
201. 201. ปี่พาทย์วงใหญ่ ชุดขึ้นบ้านใหม่-04.กราวใน (ใช้หลังจากพระสวดพร.MP3
202. 202. ปี่พาทย์วงใหญ่ ชุดขึ้นบ้านใหม่-05.มหาชัย (ใช้ตอนพระพรมนำมนต์.MP3
203. 203. ปี่พาทย์วงใหญ่ ชุดขึ้นบ้านใหม่-06.เขมรโพธิสัตว์สองชั้น (ใช้ห.MP3
204. 204. ปี่พาทย์วงใหญ่ ชุดขึ้นบ้านใหม่-07.ไกรลาศสำเริง (ใช้อวยพรเจ้า.MP3
205. 205. ปี่พาทย์วงใหญ่ ชุดขึ้นบ้านใหม่-08.เชิด (ใช้สำหรับส่งพระกลับ).MP3
206. 206. ปี่พาทย์วงใหญ่ ชุดขึ้นบ้านใหม่-09.กราวรำ (ใช้ปิดพิธี).MP3

http://www.mediafire.com/file/yuuzvemyiil/Thai 198-206.rar


-------------------------------------------------------------

207. 207. เพลงไทยเดิม มโหรี - ลาวดวงเดือน LAO DUANG DUEN.MP3
208. 208.เพลงไทยเดิม มโหรี - .ม่านมงคล MAN MONGKOL.MP3
209. 209. เพลงไทยเดิม มโหรี - ราตรีประดับดาว RA-TREE PRA-DUB DAO.MP3
210. 210. เพลงไทยเดิม มโหรี - ลาวเสี่ยงเทียน LAO SIANG TIEN.MP3
211. 211. เพลงไทยเดิม มโหรี - เขมรโพธิสัตย์ KAMEN PO-TI-SAD.MP3
212. 212. เพลงไทยเดิม มโหรี - .ลาวเจ้าชู้ LAO JAO CHOO.MP3
213. 213. เพลงไทยเดิม มโหรี - .พม่าแปลง PAMA PLANG.MP3
214. 214. เพลงไทยเดิม มโหรี - .พราหมณ์ดีดนำเต้า PRAM DEED NAM TAO.MP3
215. 215. เพลงไทยเดิม มโหรี - .ลาวคำหอม LAO KUM HOM.MP3
216. 216. เพลงไทยเดิม มโหรี - .ช้างประสานงา CHANG PRASARN NGA.MP3
217. 217. เพลงไทยเดิม มโหรี - .ดาวทอง DAO THONG.MP3
218. 218. เพลงไทยเดิม มโหรี - .ลาวเจริญศรี LAO CHAROEN SEE.MP3

http://www.mediafire.com/file/b0lzjnmj2y2/Thai 207-218.rar


-------------------------------------------------------------

219. 220.เดี่ยวขิม - .ลาวเจริญศรี LAO CHAROEN SEE.MP3
220. 221.เดี่ยวขิม - .ลมพัดชายเขา LOM PUD CHAI KAO.MP3
221. 222.เดี่ยวขิม - .แขกต่อยหม้อ KHEAK TOY MOR .MP3
222. 223.เดี่ยวขิม - .จีนขิมเล็ก JIN KHIM LEK.MP3
223. 224.เดี่ยวขิม - .มอญอ้อยอิ่ง MORN OY ING .MP3
224. 225.เดี่ยวขิม - .เขมรไทรโยค KAMEN SAI YOKE.MP3
225. 226.เดี่ยวขิม - .ลาวสวยรวย LAO SUAY RUAY.MP3
226. 227.เดี่ยวขิม - .เต่ากินผักบุ้ง TAO KIN PUG BUNG.MP3
227. 228.เดี่ยวขิม - .มอญมอบเรือ MORN MOB RUA.MP3
228. 229.เดี่ยวขิม - .แขกขาว KHEAK KAO.MP3
229. 230.เดี่ยวขิม - ธรณีกรรแสง THORANEE KAN SAENG.MP3

http://www.mediafire.com/file/tm0fmz8i0ym/Thai 220-230.rar


-------------------------------------------------------------

Credit: vtt จาก http://www.palm-plaza.us
ขอบคุณอีกครั้งไว้ ณ ที่นี้ ที่ได้นำเพลงดีๆ มาแบ่งปันค่ะ

50 ความคิดเห็น:

 1. อ๋อ เห็นแล้วค่ะ ขอบคุณสำหรับเพลงเพราะๆค่ะ

  ตอบลบ
 2. Musie No. 133-153
  The Files couldnot found, please

  Link: http://www.mediafire.com/file/s4mc2u24m3v/Thai 133-153.rar

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 4. สุดยอดเลยครับ คนไทยบางคนยังไม่รู้จักซื่อเพลงก็ได้รู้จักขอบคุนมากครับ

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณมากมายครับ ลิงค์เสียหนึ่งลิงค์ครับ
  Link: http://www.mediafire.com/file/s4mc2u24m3v/Thai 133-153.rar

  ตอบลบ
 6. ้ttp://www.mediafire.com/file/s4mc2u24m3v/Thai 133-153.rar

  ลิงค์นี้เป็นลิงค์ตกหล่นค่ะ ไม่ได้โหลดเก็บไว้เหมือนกัน เลยไม่สามารถรีอัพโหลดได้ค่ะ ขอโทษด้วย

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณมากนะครับ ด้วยความจริงใจ

  ตอบลบ
 8. ช่วยๆกันครับ สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้รุ่นต่อไป
  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 9. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 10. ขอรับ Password ด้วยครับ

  ตอบลบ
 11. ขอรับ Password ด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 12. อยากได้เพลง ฟ้อนอวยพร ที่มีเนื้อเพลงว่า
  ต่างปลื้มเปรม ปลื้มเปรม ปรีดา
  สุดหรรษา สุดหรรษา สโมสร
  ต่างสุขศรี สุขศรี สุนทร
  สถาพร สถาพร บวรใจ
  ต่างเริงรื่น เริงรื่น ชื่นฤดี
  ชุบชีวี ชุบชีวี ศรีสมัย
  สบแต่สิ่ง มิ่งมงคล ผลวิไล
  สบาย ไร้ทุกข์ สนุกสนาน

  ตอบลบ
 13. ขอรับ Password ต้องทำไงค่ะ

  ตอบลบ
 14. ชอบมากเลยครับ แต่ไม่มีความรู้เพลงไทยเดิม แต่ชอบมากๆแบบไม่มีเหตุผลครับ ขอบคุณจริงๆ

  ตอบลบ
 15. ชอบคุณมากครับ ดีมากเลยครับ กำลังทำละครหามาตั้งนาน Com sci UBU

  ตอบลบ
 16. ขอพลาสเวิดด้วยครับผม *-*

  ตอบลบ
 17. อยากได้พาสอะครับ

  ตอบลบ
 18. ลิงตายหมดป่าเลยครับ

  (Link damage)

  ตอบลบ
 19. ขอรับ Password ต้องทำไงครับ

  ตอบลบ
 20. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 21. ..ฟังแล้วน้ำตาจะไหลครับ อยากให้พวกที่เอาการเมืองเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีวิต ได้ฟังครับ เพลงเหล่านี้ ทำให้ระลึกถึงความเป็นไทยได้อย่างดี นี่คือส่วนหนึ่งของตัวตนเรา..คนไทย..

  ตอบลบ
 22. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 23. ขอบคุณมากๆครับ
  สาวเจ้าเค้าให้ผมหาเพลงประกอบในงาน
  ตอนนี้โล่งใจมากๆครับ

  ขอบคุณจริงๆครับ

  ตอบลบ
 24. ขอบคุณมากๆค่ะ

  อยากฟังเพลงไทยๆ

  บรรเลงเย็นๆ แบบนี้นานแล้ว

  สงบ

  ตอบลบ
 25. พาสแตกไฟล์ vathit คับ มีบอกอยู่ข้างบน..

  ตอบลบ
 26. ขอบพระคุณมากครับ

  ตอบลบ
 27. ขอบคุณมาก เป็นประโยชน์มากเลยจ้า...................

  ตอบลบ
 28. thank you do much. this music has always meant alot to me, i grew up
  in usa east coast and a friend of the family had a khaen he brought back
  from thailand, and he taught me to play it. by high school i had heard recordings
  such as these and loved them
  robert

  ตอบลบ
 29. ขอบคุณมากครับ อยากให้เยาวชนรุ่นใหม่กลับมาฟังเพลงที่มีคุณค่าของไทยด้วยเครื่องคนตรีไทยครับ

  ตอบลบ
 30. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 31. ขอบคุณมาก สำหรับความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ แบ่งปัน ความสุขด้านสุทรียภาพด้านดนตรีไทย ให้คงอยู่กับคนไทย ซึ่งเยาวชนรุ่นใหม่ควรได้รับรู้ เรียนรู้ ช่วยอนุรักษ์ ช่วยเผยแพร่ เพื่อเป็นการให้เกียรติและระลึกถึงคุณความดี ความสามารถของบรรพบุรุษไทย ที่สร้างมรดกด้านความรู้ และอาชีพ อีกทั้งยังให้ความสุขด้านเสียงดนตรีซึ่งไม่เฉพาะแต่คนไทยด้วยกัน แต่ได้รับร่วมกันทั่วโลก ขอบคุณจริงๆ สำหรับท่านที่กรุณานำเสนอ

  ตอบลบ
 32. เพลงเพราะมากครับ ขอบคุณ นะครับ

  ตอบลบ
 33. ขอบคุณครับ น่าจะรวบรวมให้มากกว่านี้น่ะครับ ไว้เป็นเว็บหลักๆ อีกอย่างตั้งชื่อเว็บไซต์น่าจะตั้งให้ง่ายต่อการค้นหาน่ะครับ

  ตอบลบ
 34. ขอบคุณครับกับบรรเลงไทยเดิมหายากมาก

  ตอบลบ